Rytmisk massage

Rytmisk Massage

Rytmisk Massage – korrigerer kroppens balance og harmoni

Hauschka massage er en videreudvikling af den klassiske massage, så den retter sig imod det hele menneske og stimulerer de naturlige helingsprocesser som findes i ethvert menneske.

En behandling med Rytmisk Massage vil generelt ikke være symptom orienteret, uden at det enkelte symptom ses som en del af et større kompleks.

De fysiurgiske massageteknikker virker rent mekanisk på vævet;

  • Der skal ske en udspænding af muskelfibrene og blodgennemstømningen til området på kroppen som masseres stimuleres med tryk og pres.
  • Mange alternative kropsterapeuter og fysioterapeuter er enige om, at en sådan bearbejning af et muskelområde ikke er fyldestgørende i en behandling – Det vil være en symptombehandling.
  • Symptomerne kan være et udtryk for bagvedliggende dybere årsager i spektret psykisk-sociale/sjælelige-åndelige årsager. Man taler om blokeringer af energi- flowet, ude af ubalancer mm.

Den bærende kvalitet i den Rytmiske massage er det fænomen som har givet massagen navn, nemlig Rytme:

  • Sygdom opstår når der ikke er det rette forhold, den rette vekslen mellem de indtryk og krav som verdenen møder os med, og de svar, reaktioner og behov som opstår inde i os.
  • Vi har selv en evne til at regulere dette forhold mellem ydre stimuli og indre svar.
  • Dette foregår jo livet igennem i en rytmisk aktivitet, som i vores krop kommer til udtryk i åndedrættet og hjerterytmen. i dags-og årsløbet som dag og nat, sommer og vinter.
  • På den måde “integreres” modsætninger ved at veksle rytmisk fra den ene til den anden!

Læs mere om behandlingerne eller se priser her.